AI Face Terminal 680カタログ_210616
EF-45
受付ターミナル
FaceGoF710x
FaceGoFA600
【新製品】ハンディ型サーマルカメラ
新製品 AI Face Terminal A70
AIFaceTerminalシリーズ_紹介資料_20200624
【カタログ】AI Face Terminal_BGL.pdf
顔認証システム FaceGo F910
新製品 AI Face Terminal -TEMP-
顔認証システム紹介資料(事例集)